Eğitim Camiası
Eğitim Camiasının Buluşma Noktası

eTwinning Okul Etiketi nedir?

eTwinning Okulları, tüm okulların eTwinning’ten nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili harika örneklerdir. eTwinning değerlerini ve pedagojisini tanıtmada aktif rol oynarlar, yerel toplulukları için birer referans noktasıdırlar ve diğer okullar için bir model teşkil ederler.

683

eTwinning Okulları, eTwinning’in önemini ve değerlerini tanır, okul yönetiminin desteğiyle bunları okulun politikalarına, uygulamalarına ve mesleki gelişim süreçlerine dahil eder.

eTwinning Okul Etiketi ile, eTwinning; sadece bireysel olarak eTwin’cilerin değil, aynı zamanda öğretmen takımlarının ve okul liderlerinin birlikte çalıştığı tüm okulun katılımını, çabasını ve bağlılığını tanıyarak değerlendirir.

Bir eTwinning Okulu statüsüne ulaşma kavramı, objektif olarak değerlendirilebilecek bileşenlerle yapılan gelişimsel bir yolculuktur. Bu bir rekabet değil, bir seviyeden diğerine doğru gerçekleştirilen bir ilerleme sürecidir.

Faydaları nelerdir?

eTwinning Okulları:

 • Avrupa düzeyinde eTwinning için rol modelleri olarak tanınırlar ve eylemin gelecekteki gelişimi için ilham verecek öncü okullardan oluşan bir ağ oluştururlar.
 • Avrupa düzeyinde yüksek seviyede görünürlük elde ederler ve eTwinning Okulu Etiketlerini tanıtıcı ve bilgilendirici materyallerinde gösterebilirler.
 • Ödüllü okulların personeli ve müdürleri, özel mesleki gelişim programlarına katılmaya teşvik edilir ve iyi uygulamaları paylaşmak, işbirliği yapmak ve belirli çevrimiçi etkinliklere katılmak için bir eTwinning Grubu’nun parçası olabilirler.

Okulunuz eTwinning Okulu Etiketini nasıl alabilir?

eTwinning Okulu Etiketini alma sürecinin iki aşaması vardır.

Birinci aşama

Aşağıda yer alan üç noktanın otomatik olarak kontrol edilmesidir:

 • Okul, eTwinning’te iki yıldan fazla bir süredir kayıtlı durumdadır.
 • Ön seçim zamanında; okulla bağlantılı olarak projelere, mesleki gelişim süreçlerine veya diğer eTwinning faaliyetlerine katılmış olan en az iki eTwinning öğretmeni vardır.
 • Okul, başvuru tarihinden itibaren son iki yıl içinde, Ulusal Kalite Etiketi verilmiş olan en az bir Avrupa eTwinning projesinde yer almıştır.

Eğer bir okul bu gereklilikleri karşılıyorsa; okulda bulunan tüm kayıtlı eTwincilere eTwinning Live’de bulunan bir öz değerlendirme başvuru formunu doldurmaları için bir e-posta davetiyesi gönderilir.

İkinci aşama

Başvuru sahipleri, okul adına bir öz değerlendirme başvuru formu doldurmalıdır.

Bu öz değerlendirme formunda, eTwinning’in 4 önemli unsuruna odaklanılmıştır:

 • eTwinning ve okulda e-Güvenlik farkındalığının geliştirilmesi
 • Öğretim ve öğrenim uygulamaları, disiplinlerarası öğretim ve proje çalışmasıyla ilişkili olarak eTwinning
 • eTwinning ve öğretmenler ve diğer okul personeli için stratejik mesleki gelişim
 • eTwinning ve okulun stratejik gelişimi

Nasıl başvurabilirsiniz?

 • Hem okul müdürü hem de eTwinning’e katılan tüm personel, başvuru taslağının hazırlanması sürecinde yer almalıdır.
 • Başvuru sahibi, başvuru formunda yer alan tüm soruları cevaplamalı ve tüm gereklilikleri (aşağıya bakınız) yerine getirmelidir.
 • Üyeler, projeler, mesleki gelişim ve etkinliklerle ilgili alanlar, eTwinning tarafından kaydedilen verilerle önceden doldurulur: başvuru sahipleri mevcut bilgilerin doğru olduğunu onaylamalıdır.
 • Okul yönetmeliklerinde İnternet Güvenliği konusunun ve eTwinning’in yer aldığıyla ile ilgili gerekli belgeleri ve bağlantıları yükleyin.
 • Okul mevzuatına uygun olarak imzalanmış olan başvuruyu yükleyin ve son başvuru tarihinden önce formu gönderin.
 • Yapılan başvuru, Ulusal Destek Servisleri/Ortak Destek Ajansları tarafından incelenir. İnceleme sürecinde, söz konusu kurumlar daha fazla bilgi almak için başvuru sahipleriyle irtibata geçebilir.

İpuçları:

 • Okullar, eTwinning Live üzerinden başvuruyu kimin yapacağına karar vermelidir. Her okul için sadece tek bir başvuru kabul edilecektir.
 • Formun tek bir oturumda doldurulması zorunlu değildir ve söz konusu form taslak olarak kaydedilebilir. Gönder düğmesine yalnızca formu tamamen doldurduğunuzda tıklayın.
 • Gerekliliklerin bazıları karşılanmadığında, okulların bunları yetiştirmek için son başvuru tarihine kadar zamanı olacaktır (örneğin diğer meslektaşlar bu süre içinde projelere veya mesleki gelişim aktivitelerine katılabilirler).

İKİNCİ AŞAMA İÇİN GEREKLİLİKLER

Başvuru gönderilmeden önce; başvuru sahipleri aşağıda yer alan tüm gereklilikleri yerine getirdiklerine dair kanıtları sunmalıdır.

 • Okul, öğretmenlerin/öğrencilerin İnternetin sorumlu kullanımıyla ilgili farkındalıklarını kanıtlayan aktiviteleri göstermelidir.
 • Okul, eTwinning aktivitelerine kaydolan bir öğretmen grubu (3 veya daha fazla) arasında aktif bir işbirliği olduğunu ortaya koymalıdır.
 • Okul, farklı öğrenci gruplarıyla yürütülen en az 2 projenin var olduğunu kanıtlamalıdır.
 • Okul, okulda görev yapan iki öğretmenin başvuru yapılan yıl içinde bir veya daha fazla eTwinning etkinliğine katılmış olduğunu göstermelidir.
 • Okul, eTwinning’e resmi olarak katılımını kamuoyuna açık bir şekilde duyurmalıdır. Örneğin; bir okul eTwinning faaliyetleriyle ilgili bir açıklamayı okulun internet sitesinde yayınlayabilir veya bir okul tanıtımında, bir yönetmelikte veya bir broşürde eTwinning etkinliklerine atıfta bulunabilir.

 

haber_kaynagi

Yoruma kapalı.