Eğitim Camiası
Eğitim Camiasının Buluşma Noktası

eTwinning Okullarının ortak liderlik taahhüdü vardır

1.072

eTwinning Okulları ortak liderliği nasıl uygular? eTwinning Okulları ve Liderlik

Farklı okulların farklı gerçeklikleri, yapıları, liderleri ve öğretmenleri olduğundan, bu konuda belirlenmiş bir yol bulunmamaktadır.

Ortak liderlik;

Okullarda öğretmenlere (ve öğrencilere) resmi olmayan rolleri de dahil olmak üzere uzmanlık sağlamak ve onların bu uzmanlıklarını paylaşmaları için koşullar oluşturmakla ilgilidir. Okul ve yerel bağlamı anlamak ve okul topluluğunda zengin etkileşimler gerçekleştirmek için somut fırsatlar sunmak, bu yolculuğun iki önemli başarı faktörüdür.

Paylaşılan liderlik yaklaşımının bir okula faydalı olması için; en önemlisi, tüm okulun bulunduğu çevreyi göz önünde bulunduran misyonuyla ilgili açık ve anlaşılır bir vizyon belirlenmesi gerekmektedir. Mümkün olan her durumda, bir okul topluluğunun tüm üyeleri tarafından misyon üzerinde çalışılmalı ve aynı zamanda bu misyon herkesle paylaşılmalıdır.

Vizyon ve misyonu günlük bazda uygulamak söz konusu olduğunda; okul topluluğunun tüm üyelerine ilham vermeyi ve onları motive etmeyi hatırlamak, örgün ve yaygın eğitim personelini içerecek şekilde liderlere sahip olmak önemlidir. Etkili bir yol, okul vizyonunu ve misyonunu destekleyen başarılar elde etmek üzere kolektif kapasiteyi geliştirmektir.

Soru şudur: Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun bir yolu; tüm okul bağlamıyla ilgili bulguları, öğretmenlerin birbirleriyle işbirliği yapma şekilleriyle birlikte gözden geçirmek ve birleştirmektir. Okul bağlamıyla ilgili bulguların toplanması ile öğretmenler arasındaki somut ve yapılandırılmış işbirliğinin birleştirilmesinin çoğu zaman başarılı bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır.

Okullardaki öğrenciler kimlerdir? Onları çevreleyen ortam (aile, yerel topluluk) nasıldır? İhtiyaçlar, güçlü yanlar, zorluklar ve fırsatlar nelerdir? Hangi eğitim ve öğrenim uygulamaları en uygunudur? Bu tür pedagojik seçeneklerin etkisi hakkında ne biliyoruz? Bu seçenekler nasıl denenir ve belirli bir okul üzerindeki etkileri nasıl anlaşılır?

İlk adım; bu soruları toplamak ve gözden geçirmektir. Birçok öğretmenin girdi sağlaması gereklidir, aksi takdirde tek bir öğretmen veya lider için çok fazla işin olması büyük bir sorumluluktur. Birden fazla öğretmenden girdi elde etmek ise, bunu besleyen bir dizi uzmanlığa imkan sağlar, böylece daha fazla kişi verileri analiz edebilir, yorumlayabilir ve fikirlerini paylaşabilir. Herkesin önerilen eylemler için bir anlaşmaya varabilmesi için, bunları tartışmak üzere yapılandırılmış toplantılar yapmak ve fırsatlara sahip olmak önemlidir.

Paylaşılan liderlik, yalnızca eylemlerden ziyade işbirliği ve etkileşimlere odaklanmalıdır.

Etkileşimlerin amacı, okuldaki tüm üyeler için liderliği ortaya çıkarmak, desteklemek ve teşvik etmektir. Öğretmenlerin yetkinliklerini ve işbirlikçi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın yolları vardır. Örneğin geçici çalışma grupları, tematik ekipler veya proje grupları gibi. Odak; birbirine bağlı çalışma, yani iyi hazırlanmış, organize edilmiş, odaklanmış ve etkili işbirliği olmalıdır, böylece herkes etkili bir şekilde işbirliği yapabilir.

 

Patricia Wastiau, European Schoolnet Araştırma ve İnnovasyondan sorumlu Baş Danışman

Yoruma kapalı.