Eğitim Camiası
Eğitim Camiasının Buluşma Noktası
Tarama Etiketi

meb

Meb ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Meb haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sınav duyuruları, okul, KPSS, ALES, YKS, LGS. eTwinning Proje haberleri, Erasmus+

Millî Eğitim Bakanlığı, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda. millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan bakanlıktır. Bu bakanlık aslen 1869 yılında Maarif Nezareti adı altında başlamıştır.

3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanı’nın başlıca görevleri;

– Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve. Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere. Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak,

– Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

– Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

– Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,

– Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,

– Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yükseköğretim Yasası ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

– Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

– Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

MEB SINAVLARLA İLGİLİ GENELGE YAYINLADI

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatili takvimini yayınladı . Okullar 22 Ocak tarihinde tatil olacak . Ara tatil 3 hafta sürecek . Okullar 15 Şubat tarihinde eğitim öğretime açılacak . İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları,…

Bakan Ziya Selçuk’tan Velilere Önemli Uyarı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitim evde uzaktan eğitim şeklinde devam ettiği salgın süresince velilere sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor. "DİKKATLE İNCELEMENİZİ RİCA EDİYORUM" Bakan Selçuk, sosyal medya…

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitim bütçemiz, 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan…